Disclaimerbeleid van de VOLKSMAKELAAR

Ja kan deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te geven. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen. Wij streven ernaar je dat altijd te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien de wet dit vereist. Tevens kan je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

De Volksmakelaar respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Informatie verstrekt aan De Volksmakelaar wordt niet aan derden doorgegeven. Om je goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we in sommige gevallen gegevens van je nodig. Als je je inschrijftvoor "Een vrijblijvende Belafspraak maken" worden bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, postcode en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens geven we niet door aan derden, maar gebruiken we uitsluitend voor diensten waarom je specifiek hebt gevraagd.

De Volksmakelaar website gebruikt cookies om voorkeuren te bewaren. Als je het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in je webbrowser en schakel de functie uit.

We hechten veel waarde aan de bescherming van gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico's.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Volksmakelaar en de Volksmakelaar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) onbeschikbaarheid.
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de Volksmakelaar of bij derden welkemet toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Volksmakelaar. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Volksmakelaar.
Berekeningen

De Volksmakelaar stelt je op de website van De Volksmakelaar in de gelegenheid om courtage berekeningen uit te voeren. De Volksmakelaar besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in haar berekeningen. De berekeningen worden echter uitgevoerd op basis van door jouwingevoerde gegevens en algemene uitgangspunten en kunnen afwijken van jouw persoonlijke situatie. De uitkomsten van de berekeningen en de getrokken conclusies zijn uitsluitend ter indicatie en daaraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Volksmakelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan. Je dientde uitkomst van de berekeningen en getrokken conclusies niet te beschouwen alseen persoonlijk advies. Indien je toch op basis van de informatie op de website van de Volksmakelaar de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Voor meer informatie kan je telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 085-489 48 51 of per mail info@devolksmakelaar.nl.